The concept of social justice and religion according to Ambedkar

આંબેડકર અનુસાર સામાજિક ન્યાય અને ધર્મની અવધારણા

Authors

  • Solanki Jinal Natabhai Ph.D. Research Scholar, Department of Philosophy, Gujarat University, Ahmedabad

DOI:

https://doi.org/10.31305/rrijm.2022.v07.i06.002

Keywords:

Racism, stabilization, social justice, human rights

Abstract

There Ambedkar made the claim that the untouchables were a special independent entity, so their places should be protected. He demanded that 22 out of 140 seats in the Mumbai Legislative Council be reserved for this category. This shows that leadership ability was coming to Ambedkar very soon. From the early thirties he participated as a representative of the Scheduled Castes in the three Round Table Conferences organized by the British. Which was spoken with the objective of forming the future state system of India. Representation in this way made them feel that in a way this is a recognition of the independent status of the Scheduled Castes. For the first time, he stressed at the Round Table Conference that in terms of elections, the Dalit class and as a separate community should be recognized. He should not accept any constitution granting self-government to India till then,

Considering the life and parties of Babasaheb Ambedkar, we come to the conclusion that Dr. Ambedkar, one of the grandsons of the land of India, in the form of a shining star, will always be his adornment among the star-studded group of sharp-witted, discriminating politicians.

Along with Ambedkar's eagerness to be the leader of the caste, he made a concerted effort to keep the national political perspective neutral. In this way, he has a proud place in the constellation of nation-building personalities, which is still revered for his political foresight.

Abstract in Gujarati Language:

આંબેડકરે ત્યાં એવો દાવો પ્રસ્તુત કર્યો કે અસ્પૃશ્ય વર્ગ એક વિશિષ્ટ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે, એટલા માટે તેમના સ્થાનોને સુરક્ષિત કરવામાં આવે. તેમણે મુંબઇ વિધાન પરિષદની 140 સીટોમાંથી 22 સીટો આ વર્ગના માટે આરક્ષિત કરવાની માંગ કરી હતી. આનાથી ખબર પડે છે કે નેતૃત્વ ક્ષમતા આંબેડકરમાં જલ્દીથી આવી રહી હતી. ત્રીસના દશકના આરંભથી તેમણે અંગ્રેજો દ્વારા આયોજિત એ ત્રણેય ગોળમેજ સંમેલનમાં અનુસૂચિત જાતિના પ્રતિનિધિના રૂપમાં ભાગ લીધો. જે ભારતના ભવિષ્યની રાજ્ય-વ્યવસ્થાના ગઠન ઉદ્દેશ્યથી બોલવામાં આવી હતી. આ રીતે પ્રતિનિધિત્વથી તેમને એ અનુભવ થવા લાગ્યો કે એક રીતથી આ અનુસૂચિત જાતિઓની સ્વતંત્ર સ્થિતિના પ્રતિ માન્યતા છે. તેમને પ્રથમવાર ગોળમેજ કોન્ફરન્સમાં બળ પૂર્વક કહ્યું કે નિર્વાચન ની દ્રષ્ટિથી દલિત વર્ગ અને એક પૃથક સમુદાયના રૂપમાં માન્યતા આપવી જોઈએ. ભારતને સ્વશાસન પ્રદાન કરવાવાળી કોઈપણ સંવિધાનને તેમણે તે સમયે સુધી સ્વીકાર ન કરવો જોઈએ,

બાબાસાહેબ આંબેડકરના જીવન અને પક્ષોને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિષ્કર્ષ પર આવીએ છીએ કે ભારત ભૂમિના સપૂતોમાંથી ડૉ.આંબેડકર એક દીપ્તિમાન નક્ષત્રના રૂપમાં હંમેશા તીક્ષણ બુદ્ધિવાળા, વિવેકશીલ રાજનેતાઓના તારક મંડળની વચ્ચે, તેમની શોભા બનીને હંમેશા રહેશે.

આમ્બેડકરે જાતિના નેતા રહેવાની આતુરતાની સાથે જ તેમણે રાષ્ટ્રીય રાજનીતિક પરિપ્રેક્ષ્યને નિરપેક્ષ રાખવાનો સહધ્યતાપૂર્ણ પ્રયત્ન કર્યા. આજ રીતે રાજનૈતિક દૂરદર્શિતાના માટે આજ સુધી પૂજવામાં આવતી રાષ્ટ્ર-નિર્માતા વિભૂતિઓના તારક મંડળમાં તેમનું ગૌરવપૂર્ણ સ્થાન છે.

Keywords: જાતિવાદ, સ્થિરીકરણ, સમાજિક ન્યાય, માનવાધિકાર

Downloads

Published

15-06-2022

How to Cite

Solanki , J. . (2022). The concept of social justice and religion according to Ambedkar : આંબેડકર અનુસાર સામાજિક ન્યાય અને ધર્મની અવધારણા . RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary, 7(6), 09–17. https://doi.org/10.31305/rrijm.2022.v07.i06.002